Achtergrond

Als je ex-medewerker je klanten meeneemt, kun je ook de AVG kunt gebruiken. Van oudsher kennen we daarvoor het concurrentiebeding, maar ook de AVG kan je hierbij helpen. Jouw klanten hebben hun persoonsgegevens aan jouw organisatie gegeven voor een bepaald doel, bijvoorbeeld om een aankoop te doen, een dienst af te nemen of een nieuwsbrief te ontvangen. Daarmee heeft jouw organisatie een juridische basis (grondslag) om de gegevens te verwerken. Die grondslag zal vaak “overeenkomst” of bij nieuwsbrieven “toestemming” zijn. Jouw oud-werknemer heeft die juridische basis (grondslag) niet. Het gebruiken van de gegevens is daarmee onrechtmatig.

 

  1. Regel het goed bij de beëindiging van het dienstverband

Zeker na een langdurig dienstverband zal de medewerker de klanten beschouwen als “zijn/haar” klanten. Maak bijvoorbeeld in het exitgesprek duidelijk dat alleen jouw organisatie vanuit de AVG de gegevens mag gebruiken. Of neem een passage hierover op in de vaststellingsovereenkomst waarmee de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden geregeld.

 

  1. Wees alert op de bedrijfsmiddelen met persoonsgegevens

 Zorg dat de medewerker op het moment van beëindiging van de werkzaamheden (dit hoeft niet altijd datum beëindiging dienstverband te zijn) geen toegang meer heeft tot de systemen met persoonsgegevens en zorg dat de bedrijfsmiddelen op de laatste werkdag ingeleverd worden. Zorg er voor dat je hiervoor op voorhand een procedure hebt gemaakt en wijs daarin verantwoordelijken aan. Op de website personeelsmanager kun je hierover meer informatie vinden.

 

  1. Registreer het oneigenlijk gebruik als datalek

Als je constateert dat je ex-medewerker met jouw klanten aan de haal gaat, dan is dit een datalek. Neem het datalek op in je Register en beoordeel of dit gemeld moet worden aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan eenvoudig via de website van de AP.  Breng ik elk geval je ex-medewerker op de hoogte dat het gebruik van de persoonsgegevens een datalek is, en dat onderzocht wordt of er melding gedaan moet worden bij de AP.

 

Ook hier geldt dat het creëren van bewustwording bij medewerkers over het werken met persoonsgegevens de basis is. Als je ex-medewerker je klanten meeneemt, kun  je dus ook de AVG inzetten.

 

Ook voorkomen dat je medewerkers met je klanten aan de haal gaan?  Of andere privacy vragen? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Gerelateerd