ChatGTP wat moet je er mee?

Sinds ChatGPT in november life ging, heeft de app veel stof doen opwaaien.

ChatGPT staat voor Chat Generative Pre-Trained Transformer en kan liedjes schrijven, vragen beantwoorden en heeft zelfs al succesvol een MBA examen afgelegd. Het is ontwikkeld door het bedrijf OpenAI. Het programma zorgt voor veel opschudding, omdat veel van de door het programma gegenereerde teksten amper zijn te onderscheiden van door mensen geschreven teksten. De chatbot is in staat op een natuurlijk manier te antwoorden op vragen en verzoeken en beantwoordt vervolgvragen. Het kan teksten schrijven in verschillende genres.

Techggigant Microsoft ziet wel brood in ChatGPT. In januari maakte het bekend de komende jaren 10 miljoen dollar te investeren in OpenAI.

 

Wat moet je er als gebruiker mee?

Ik heb zelf wat zitten spelen met ChatGPT. En, ik moet zeggen ik was verbaasd over het resultaat. De chatbot levert razendsnel heldere goed geformuleerde teksten op.  De kwaliteit van de uitkomsten wisselden een beetje kwa onderwerp maar scoorde toch altijd een voldoende. Het blijft fascinerend om te zien hoe een compleet essay over Artificial Intelligence in no time op je scherm verschijnt. En hoe doorvragen over de toepassingen een helder overzicht gaf in welke sectoren AI reeds toegepast wordt.

Je moet wel goed van vertrouwen zijn: Chatgpt geeft alleen tekst. Bronverwijzingen worden niet genoemd. En dat vind ik een groot nadeel: ik kan zelf geen “gewicht” aan de tekst toekennen want ik kan niet zien waar de chatbot de tekst, of delen daarvan vandaan heeft. Naar ik begreep zal dit euvel bij één van de komende updates worden toegevoegd. Voor mij zal dat de waarde van Chatgpt aanzienlijk vergroten.

 

Wat moet je er als Privacy Professional mee?

Als Privacy Professional maak ik me zorgen over ChatGPT, en de achterliggende ontwikkeling. De technologie is gebaseerd op het gebruik van publieke, op het internet beschikbare informatie. Die informatie bevat grote hoeveelheden persoonlijke data die door ChatGPT wordt gebruikt. Als je ooit iets in het Engels hebt gepost op Internet is de kans groot dat deze informatie is gebruikt voor het trainen van chatbots.

Ok zul je zeggen, maar dat heb je toch zelf op het Internet gezet, je hebt het zelf geopenbaard. Dat klopt, maar het zo maar overnemen van tekst gaat voorbij aan het feit dat ik die tekst in een bepaalde context heb gemaakt. ChatGPT rukt die informatie weg uit de context en presenteert deze in haar eigen context als waarheid.

Mijn tweede zorg is dat ChatGPT nu het volgende antwoord geeft op de vraag “wie is Nico Mookhoek”:

“Als ChatGPT heb ik geen informatie over Nico Mookhoek, omdat mijn kennis-cutoff datum van september 2021 is en Nico Mookhoek mogelijk niet bekend genoeg is om te worden opgenomen in mijn trainingsgegevens. Het spijt me dat ik u hierbij niet kan helpen. Kan ik u ergens anders mee helpen?”

Hoelang gaat het duren eer ChatGPT uit alle brokjes informatie op Internet een profiel van mij schetst? Wanneer ben ik “beroemd” genoeg voor ChatGPT dat het met uit zijn verband gerukte stukjes informatie gaat vertellen wie Nico Mookhoek is?

Hoe zit het met de AVG?

Vanuit de AVG gezien is het gebruik van persoonsgegevens door ChatGPT hoogst onduidelijk. Een privacy policy is te vinden bij Open Source, de ontwikkelaar van ChatGTP. uitblinken in duidelijkheid doet deze echter bepaald niet.

Art. 5 AVG geeft de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het is mij niet duidelijk hoe ChatGPT voldoet aan een grondslag, doelbinding, dataminimalisatie en accuraatheid van de data. Om maar een paar basisbeginselen van het verwerken van persoonsgegevens te noemen.

 

Conclusie

Mijn enthousiasme over ChatGPT veroorzaakt door de fascinatie wat de chatbot kan, slaat na wat nadenken om in zorgen over de privacyaspecten van ChatGPT (ook trouwens die van andere chatbots trouwens).

 

Lees hier met welk antwoord ChatGPT kwam toen we het een omschrijving van Artificial Intelligence vroegen

 

Gerelateerd