Privacy en cookie reglement

Wij respecteren jouw privacy, maar om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms  persoonlijke gegevens van jou nodig. In dit reglement lees je welke gegevens wij van je vragen, hoe we ze verwerken, waarom we ze mogen verwerken en hoe we ze beschermen.Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en website van DePrivacyGuru.

 Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Dat zijn bijvoorbeeld adres, e-mail, bankgegevens.

 Welke gegevens verzamelen we van je?
– Je naam
– Je adresgegevens
– Je woonplaats
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Je betaalgegevens
– De gegevens van eerdere bestellingen
– Internetbrowser en apparaat type

Waarom verzamelen we jouw gegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens voor de volgende doeleinden: -Om je een product of dienst te leveren
-Een overeenkomst met je aan te gaan
-Om je onze nieuwbrief te sturen
-Om onze website te optimaliseren
-Om je toegang te geven tot onze whitepapers

Waarom en hoe mogen we jouw gegevens gebruiken?
Wij mogen je gegevens gebruiken omdat:
-We een overeenkomst met jou aan gaan
-We een gerechtvaardigd belang hebben
-We wettelijk daartoe verplicht worden

Als we deze gronden niet mogen gebruiken dan zullen we je om toestemming vragen.
Wij vragen alleen de gegevens die wij nodig hebben voor een bepaald doel.

We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze aan jou vragen. Als we ze voor een ander doel gebruiken dan kijken we of we dat mogen vanwege één van de drie bovenstaande redenen, anders vragen we je apart toestemming.

Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Hoe zorgen we er voor dat jouw gegevens veilig zijn?
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

-Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
-De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
-Wij sluiten met alle werknemers en derden geheimhoudingsverklaringen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben. Als je wil weten hoelang we je in jouw specifieke geval je gegevens bewaren neem dan contact met ons op: info@deprivacyguru.nl

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Aan wie geven we jouw gegevens door?
Wij zullen jouw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
-Je gegevens in te zien;
-Je gegevens over te laten dragen aan iemand anders
-Je gegevens door ons te laten corrigeren
-Ons vragen minder gegevens van jou te verwerken
-Ons vragen je gegevens te verwijderen
-Een klacht in te dienen (zie klachtrecht)

Als je een beroep wilt doen op één van jouw rechten kun je een mail sturen naar info@deprivacyguru.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op je verzoek reageren.

Klachtrecht
Wanneer je een klacht hebt over hoe we jouw gegevens verwerken dan kun je contact met ons opnemen. We bespreken dan graag samen hoe we dit op kunnen lossen.
Als we er samen niet uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparatuur worden geplaatst als je onze website bezoekt.
Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies.
De functionele cookies zorgen eronder andere voor de website snel is, we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen en je onze website veilig kunt bezoeken.

Om het gebruik van onze website te analyseren gebruiken we Google Analytics. Deze plaatst analytische cookies. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Zo maskeren we onder andere een deel van je IP-adres waardoor dit voor Google niet meer herkenbaar is.

Wijziging van ons privacy beleid
Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een bericht op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid.
Bij andere vragen of opmerkringen over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. info@deprivacyguru.nl

Versie 20200217