Open brief inz corona app

Verschillende (maatschappelijke) organisaties maken zich terecht ernstige zorgen over onze privacy nu het kabinet (te) voortvarend aan de slag gaat met de veel besproken corona apps. Zo meldde de NOS. Zij hebben open brief inz. de Covid apps gestuurd aan de minister-president Rutte, de ministers De Jonge en Grapperhaus.

“De inzet van tracking-en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps,als ook naar de impact ervan op het brede sociale systeem inclusief onze fundamentele rechten en vrijheden.Of we het nu willen of niet, deze Apps zullen een precedent scheppen voor toekomstig gebruik van vergelijkbare invasieve technologieën, ook na deze crisis. Juist in crisistijd moet men zeer zorgvuldige maatschappelijke en juridische afwegingen maken om te bepalen of men een dergelijke zeer invasieve maatregel wil nemen”, zo schrijft men.

In de open brief inz. de Covid apps merken de organisaties nog et volgende op:

“Het lijkt er nu op dat de Nederlandse regering de pijlen bijna uitsluitend richt op inzet van de Apps (althans voor zover het de exit-strategie aangaat). De ondergetekenden van deze brief willen vooropstellen dat digitale technologie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, maar dat technologie zelden de oplossing is voor een bepaald probleem.Het is dan ook zaak om eerst goed inzichtelijk te krijgen welk probleem men exact wil adresseren en of de Apps überhaupt een oplossing bieden voor dat probleem”.

Je kunt de brief hier lezen.

In mijn eerder blog schreef ik al hoe virusbestrijding en privacy op gespannen voet staan en gaf ik een overzicht van de gegevens die in de keten huisarts, GGD en RIVM worden verwerkt.

Meer over privacy lezen?

Download dan gratis de whitepapers over:

  • bewustwording creëren bij medewerkers
  • Cookies: wat mag en moet?
  • De Functionaris Gegevensbescherming: een merkwaardig figuur

Of schaf mijn boek Lean privacy, efficiënt werken met de AVG aan. Hier in beschrijf ik hoe organisaties efficiënt kunnen voldoen aan de AVG en tegelijkertijd klantvertrouwen en – waarde kunnen creëren met persoonsgegevens en privacy.

Gerelateerd