Deze week ben ik veel gebeld en gemaild door werkgevers die zich met het oog op het coronavirus afvroegen wat ze wel en niet mogen doen. Ik wil weten waar mijn werknemers op voorjaarsvakantie zijn geweest, maar mag ik dat wel vragen van de AVG? Coronavirus/Covid-19: wat mag ik als werkgever wel en niet van de AVG?

Al eerder schreef ik in mijn blog over de verhouding werkgever werknemer en de AVG, toen over de mogelijkheid van ontslag bij privacyschending. In deze blog behandel ik wat je als werkgever wel of niet mag doen met betrekking tot het coronavirus.

AVG en coronavirus/Covid-19: Wat mag en wat niet?

Ik begrijp de twijfel want als werkgever mag je niet vragen wat je werknemer mankeert, wat de oorzaak is van de ziekte etc. Medische gegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens. De werkgever mag daar niet naar informeren of zich hoe dan ook mee bemoeien. Alleen de bedrijfsarts en arbodienst mogen gezondheidsgegevens van een werknemer.
Vanuit de AVG is er mijns inziens geen bezwaar om te vragen waar de werknemer op vakantie was of hoe hij zich voelt. Een vakantiebestemming is geen bijzonder gegeven dus daar mag je gewoon naar informeren.
Wat kun je doen als blijkt dat de werknemer in een risicogebied op vakantie was? Als de vakantie bijvoorbeeld in Lombardije heeft plaats gevonden? Als dat het geval is mag je de werknemer doorverwijzen naar de arbodienst of de bedrijfsarts. Deze kan dan besluiten om te testen op het coronavirus. Als werkgever mag je niet direct je werknemer vragen zich te laten testen op het virus.
Je mag de werknemer ook vragen om thuis te werken als dat mogelijk is, of om thuis te blijven tot duidelijk is of hij het virus heeft.
Stel dat de werknemer positief getest wordt op het coronavirus, dan neemt de GGD de regie over. De GGD zal een zogenaamd contactonderzoek uitvoeren. Daarbij wordt gekeken met wie de werknemer contact heeft gehad. Daarbij zullen ze ook bij jouw bedrijf uit komen. Het verschilt per geval welke maatregelen de GGD zal adviseren of treffen.
Als het RIVM of de GGD jou, of werkgevers in zijn algemeenheid, verplicht om informatie op te vragen als een werknemer ziekteverschijnselen vertoont dan moet je hier vanzelfsprekend aan voldoen. Je mag dan wel naar de medische gegevens van de werknemer vragen.

 

Arbowet: een veilige werkplek

het gaat niet alleen om wat je van de AVG en coronavirus/ Covid-19 mag. Als werkgever heb je vanuit de Arbowet de verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.
Mag je dan op basis hier van de werknemer geen instructies geven, bijvoorbeeld om zich te laten testen? Nee, bij de AVG gaat het steeds om de afweging van jouw belang tegen het grondrecht op privacy van in dit geval de werknemer. Het recht op privacy prevaleert hier en je mag dus niet meer doen dan wat ik hierboven beschreef.
De plicht om te zorgen voor een veilige werkplek betekent wel dat je extra maatregelen moet treffen om verspreiding van het coronavirus op de werkplek te voorkomen. Dat is niet alleen een plicht maar natuurlijk ook in je eigen belang.
Die maatregelen zullen vooral op het vlak van hygiëne en voorlichting liggen. Veel bedrijven laten volgens de branchevereniging voor schoonmaakbedrijven kantoren al extra schoonmaken. Maar ook bijvoorbeeld het plaatsen van extra soapdispensers helpt daarbij. Naast concrete maatregelen is het ook verstandig om voorlichting aan de werknemers te geven over hoe ze zelf op kunnen letten voor verspreiding van het virus.
De Arbowet verwacht ook van de werknemer dat hij meewerkt aan een veilige werkomgeving. Hij is dus ook verplicht om zelf alert te zijn en maatregelen te nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Meer special topics uit de AVG lezen?

Download dan gratis de whitepapers over:

  • bewustwording creëren bij medewerkers
  • Cookies: wat mag en moet?
  • De Functionaris Gegevensbescherming: een merkwaardig figuur

Of schaf mijn boek Lean privacy, efficiënt werken met de AVG aan. Hier in beschrijf ik hoe organisaties efficiënt kunnen voldoen aan de AVG en tegelijkertijd klantvertrouwen en – waarde kunnen creëren met persoonsgegevens en privacy.

 

Geraadpleegde bronnen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Gerelateerd