Op 8 februari mogen de basisscholen weer open. Wel met de extra maatregelen dat als er in een groep een besmetting heeft plaats gevonden de hele groep 5 dagen in quarantaine moet. Daarbij is er veel te doen over de vraag: covidbesmetting op school: registreren of juist niet?

 

Stand van zaken registreren Covidbesmetting

Het registreren van een Covidbesmetting is volgens de AVG niet toegestaan. De ziekmelding mag geregistreerd worden, de aard van de ziekte niet. Immers dit is een bijzonder gegeven dat niet verwerkt mag worden, tenzij aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan.

Dus ook als een leerkracht of leerling dit zelf deelt mag dit niet geregistreerd worden.

De PO-raad, het Ministerie van OCW en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hierover al een tijdje met elkaar in overleg. Op 4 februari jl. kwam daar een voorlopig standpunt uit. De scholen mogen registreren mits er expliciete toestemming is gegeven door de leerkracht en/ of de ouders. Die toestemming moet voldoen aan de voorwaarden die de AVG daar voor stelt: expliciet, in vrijheid gegeven en specifiek.

 

Waarom registreren?

Met respect voor alle partijen die hier druk mee geweest zijn. Als FG zie ik in de praktijk een enorme administratie op mij afkomen. De toestemming moet aantoonbaar zijn en dus vastgelegd worden. Bij de registratie van de besmetting moet je controleren of er toestemming is. En de toestemming kan ook weer ingetrokken worden, ook dat moet weer verwerkt worden. Dus: Covidbesmetting op school: registreren of juist niet?

Ik blijf me afvragen waar de wens vandaan komt om een besmetting te REGISTREREN.

Mijns inziens kun je dit proces ook organiseren zonder persoonsgegevens te verwerken, met hetzelfde resultaat Ik doe een voorzetje.

Naar de ouders communiceer je de nieuwe overheidsregel dat een klas in quarantaine moet als er een Covidbesmetting heeft plaats gevonden. Je vraagt ouders, leerlingen en leerkrachten om dit te melden bij de ziekmelding zodat de school deze maatregel kan treffen. Je geeft daarbij duidelijk aan dat de melding niet geregistreerd wordt en dat deze niet verplicht is.

Stel (niet geheel hypothetisch) een ouder of leerkracht belt met een ziekmelding en geeft daarbij aan dat er sprake is van een Covid-besmetting. Je registreert op persoonsniveau zoals gebruikelijk een ziekmelding. Daarnaast maak je een notitie dat er EEN besmet persoon is in Groep X (dus zonder naam). Vervolgens volg je de procedure die voor dit soort gevallen is opgesteld binnen de school.

Refererend aan het standpunt van de AP bij temperatuurmeting door organisaties (meten mag, vastleggen niet), zou ik dit wel aandurven. De besmette persoon die geen melding daarvan maakt, had waarschijnlijk ook geen toestemming voor de registratie gegeven. Wellicht is de drempel om te melden zonder registratie nog wel lager. Deze werkwijze verandert dus niets aan het resultaat maat scheelt veel gedoe met toestemmingsverklaringen. Covidbesmettingen op school: registreren of juist niet?: liever niet dus.

Reageren maar… 😊

 

Gerelateerd