e-privacyverordening

De Europese Raad is het na 4 jaar eens geworden over de tekst van de e-privacy verordening. Gaat de e-privacy verordening er nu echt komen?

Oorspronkelijk zou de e-privacy verordening tegelijkertijd met de AVG ingevoerd worden. Maar de lidstaten konden het maar niet eens worden. Onder voorzitterschap van Portugal is nu een akkoord bereikt. Maar daarmee is de verordening er nog niet. De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten de verordening ook nog behandelen en kunnen wijzigingen aanbrengen. De vraag blijft dus nog steeds: Gaat de e-privacy verordening er nu echt komen?

 

Historie: gerechtvaardigd belang weer verwijderd

De e-privacy verordening was een aanvulling op de privacyrichtlijn. Omdat de privacyrichtlijn werd vernieuwd moest ook de e-privacy richtlijn die een aanvulling was op de Privacy Richtlijn vernieuwd worden. De vernieuwde Privacy Richtlijn kennen wij als de AVG maar met de invoering van de e-privacy verordening wilde het maar niet vlotten. Het eerste voorstel dateert alweer uit 2017.

Door de jaren heen kende de verordening vele versie. Zo werd onder andere het plaatsen van cookies en het verwerken van metadata met als grondslag “Gerechtvaardigd Belang” opgenomen. In de versie van september vorig jaar werd deze grondslag er weer uit gehaald. Men besloot dat het plaatsen van cookies door de aanbieder toch niet opweegt tegen het belang van privacy van de bezoeker. Website, en ik kom ze nog tegen, die dit als grondslag gebruiken, moeten deze dus weer verwijderen.

In Nederland doen we het dus nog altijd met de oude verordening die is geïmplementeerd in de Telecomwet.

De Telecomwet is dus een specificatie op de AVG. De regels uit de Telecomwet gaan dus voor die van de AVG. Naast zaken als etherfrequenties, toezicht door de Autoriteit Consument & Markt, regelt hdst. 11 ook de bescherming van persoonsgegevens. Het gebruik van cookies op websites wordt ook in de Telecomwet geregeld.

Als de nieuwe e-privacy verordening er echt gaat komen zal het ook een lex specialis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven.

 

Nieuwe bepalingen in de verordening

Als de e-privacyverordening er zal komen dan zal hij dus ook een aanvulling op de AVG zijn.

De vernieuwing zit met name in de uitbreiding van de reikwijdte. Ook online diensten waarbij elektronische communicatie wordt aangeboden zoals Whatsapp, Zoom en Skype zullen ook onder de verordening vallen.

Het standpunt van de Raad is dat elektronische-communicatiegegevens vertrouwelijk zijn. Hiermee wil de Raad ‘elke vorm van interventie’ verbieden. Daarmee gedoeld op bijvoorbeeld het beluisteren, controleren of verwerken van gebruikersgegevens.

Ten tweede zullen de cookieregels aangescherpt worden. Deze zijn onder de AVG al strenger geworden en zullen onder de nieuwe verordening verder aangescherpt worden.

 

Statement EDPB over de verordening

Afgelopen maart bracht de European Data Protection Board vooruitlopend op de behandeling door de Europese Commissie en het Parlement al een statement uit over de verordening.

De EDPB benadrukt hierin dat cookiewalls expliciet verboden zijn omdat de consument geen vrije keuze kan maken. Dit stemt overeen met de Guideline die de EDPB hier eerder over uitbracht.

En de EDPB merkt op dat de uitzondering op de toestemmingsverplichting voor het inzetten van audience measurement te breed is.

Daarnaast ziet de EDPB de harmonisatie van het toezicht zoals oorspronkelijk voorgesteld door te voeren. Voor Nederland betekent dat het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt zal verschuiven naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Is de verordening nog wel relevant?

Omdat het Parlement en de Commissie zich nog over het voorstel moeten buigen, kan de invoering nog wel twee jaar op zich laten wachten.

Als de e-privacy verordening er echt gaat komen, is de vraag of deze nog relevant is.

Bouwers van webbrowsers zoals Apple en Microsoft hebben immers al aangegeven het gebruik van cookies in hun browsers uit te gaan faseren.

Tegen de tijd dat de e-privacy verordening geïmplementeerd is in ene nieuwe Telecomwet, kan hij wat betreft het onderdeel cookies achterhaald zijn.

 

 

 

Gerelateerd