klantwaarde

Huh? Klantvertrouwen en -waarde creëren met privacy en AVG?

Met de AVG klantwaarde creëren? De AVG zorgt toch voor een hoop nieuwe regels en documenten. Hoe creëer je daar een voordeel voor je klanten mee?

Met een andere mindset en kennis over het begrip klantwaarde, kan ook jij waarde aan je organisatie bieden en het klantvertrouwen en -waarde vergroten.

Je kunt de AVG en de privacy van degene van wie je persoonsgegevens verwerkt natuurlijk als een hoop gedoe en rompslomp beschouwen. Of in de leanterminologie: als een verspilling. Het Japanse woord voor verspilling, waar lean zijn oorsprong vindt, is Muda. De theorie kent 2 soorten verspillingen: Muda type 1 en type 2. Type 1 is niet te elimineren, type 2 kun je uit de processen halen. De AVG is een goed voorbeeld van muda type 1: als organisatie moet je als je persoonsgegevens verwerkt voldoen aan de AVG. Je zult dus de documenten op moeten stellen, de werkprocessen privacy proof maken.

Aan die verplichting ontkom je dus niet. Maak van de nood een deugd is een oud-Nederlands gezegde. Omdat te vertalen naar de AVG is een tweede begrip uit de leantheorie bruikbaar: klantwaarde.

Klantwaarde en de AVG

Klantwaarde wordt vaak uitgelegd als de totale netto opbrengst gedurende de periode dat de relatie met de klant duurt. Binnen de leantheorie wordt niet de financiële definitie gebruikt maar is klantwaarde de waarde die je levert aan de klant Het gaat dus om de perceptie van de klant over waarom jouw werk als privacy professional waardevol is. Om klantvertrouwen en -waarde creëren met privacy en AVG is het belangrijk dit in je achterhoofd te houden.

In het kader van de AVG gebruik ik een brede definitie van het begrip klant: een klant is iedereen die jouw dienst afneemt. Hoewel veel non-profit organisaties ook het begrip klant geïntroduceerd, spreek ik In dit verband liever van afnemer.  Ook in een non-profit organisatie heb je dus een afnemer van jouw AVG dienst.

Als Functionaris Gegevensbescherming of verantwoordelijke voor privacy heb je 2 soorten afnemers. Je hebt je interne klanten, dat zijn degene die de persoonsgegevens van de klanten van je organisatie verwerken. De tweede groep klanten zijn de klanten van je organisatie, in termen van de AVG zijn dit de betrokkenen.

De betrokkenen hebben vanuit de AVG allerlei rechten waarbij jij in beeld komt als ze die gaan uitoefenen. Met degene die daadwerkelijk de persoonsgegevens verwerken heb je als het goed is continu contact. Om zicht en grip te krijgen op de verwerkingen. En natuurlijk om bewustzijn over privacy te creëren.

Wil je ook bijdragen aan de klantwaarde van je organisatie en met de verwerkers processen innoveren in plaats van te blokkeren?

Lees dan verder in mijn boek . Voor EURO 19,95 bestel je het ebook, Bestellen doe je hier of volg één van de online trainingen.

Gerelateerd