In een recent artikel besteedde de NOS aandacht aan het dilemma of je iemand kunt vragen of hij gevaccineerd is. De teneur van het artikel was dat iedereen het wil weten, maar niemand het mag vragen van de AVG. Knelt de AVG bij vaccinatie?

In het artikel wordt een enquête van Ipsos aangehaald waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders het belangrijk vindt om te weten of hun familie, kapper, vriend of huisgenoot gevaccineerd is tegen covid of niet. Ik vraag me af of de publieke opinie hierbij leidend moet zijn. In mijn kenniskring heb ik een paar mensen die om verschillende redenen zich niet hebben laten vaccineren. Ik merk bij hen toch een zekere schroom om dat te vertellen. En zeker nadat Hugo de Jonge in een interview riep dat niet vaccineren decadent is, krab je je wel twee keer achter de oren voor je “uit de kast komt” als vaccinatie-weigeraar.

Arbeidsrechtadvocaat Geke Bosch pleit voor het maken van een uitzonderingen op het verbod om naar vaccinatie te vragen voor specifieke sectoren. “In het belang van de veiligheid van kwetsbaren zou ik het goed vinden dat er in de wet voor specifieke sectoren, zoals de zorg, een uitzondering komt rondom de registratie van vaccinatie tegen covid”.  Ik vraag me dan af wat je als werkgever in de zorg gaat doen met de kennis dat iemand niet gevaccineerd is. Toegang tot het werk weigeren? Ander werk geven waarbij hij niet in aanraking met de kwetsbaren komt? En bovendien: die kwetsbaren zijn als het goed is wel gevaccineerd.

Knelt de AVG nu echt?

Uit de AVG kennen we het proportionaliteitsbeginsel: rechtvaardigt het belang de inbreuk op de privacy van het individu?

De afweging begint met het benoemen van een specifiek belang voor de inbreuk. En daar wordt het al lastig. Wat is het belang om te weten of iemand gevaccineerd is? Bescherming van de kwetsbaren lees ik. Maar die kwetsbaren, en anderen trouwens ook, kunnen zichzelf toch beschermen door zich te laten vaccineren? Wat ik van werkgevers ook nogal eens hoor: de arbowet verplicht mij om een veilige werkplek aan medewerkers te bieden. Daar komt het subsidiariteitsbeginsel om de hoek kijken: zijn er andere manieren om het belang te dienen waarbij minder of geen inbreuk op de privacy wordt gemaakt?  Ja, en die gebruiken we al: anderhalve meter afstand houden, spatschermen etc.

De mate van inbreuk speelt ook een rol bij de afweging. Bij vaccinaties gaat het om medische gegevens zo staat expliciet op de site van de AP.  Ook de Britse toezichthouder, de ICO huldigt deze opvatting. Medische gegevens, dat weten we worden extra beschermt door de AVG.

En dan is er ook nog de vraag wat dan de grondslag zou moeten zijn. Dan kom je al snel op toestemming uit en dat is niet echt een werkbare grondslag hiervoor.

Knelt de AVG bij vaccinatie? Ja, gelukkig wel. De AVG knelt om mensen te vragen of ze gevaccineerd zijn. Grote vraag voor mij blijft waarom zou je dat ook willen weten van je kapper, werknemer, studenten of vrienden?

Vragen over de AVG of privacy, neem gerust contact op.

Gerelateerd