Rood is de kleur van Kerst. En daarmee, daags voor Kerst, so wie so een goeie titel voor mijn laatste blog van dit jaar. Laten we in 2020 eens wat meer rood doen.

Maar met rood doel ik niet Kerstrood maar op de kleur uit de managementtheorie van de Caluwé. De afgelopen juni overleden Leon de Caluwé was bedrijfskundige, organisatieadviseur en emeritus-hoogleraar advieskunde aan de VU. Hij heeft een kleurenmodel voor veranderen ontwikkeld.

Een model dat goed bruikbaar is in de privacy praktijk. Als privacy officer, – counsel of FG ben je in wezen ook continu bezig met het doorvoeren van veranderingen. De theorie van de Caluwé is daarbij een goede tool om de onderliggende processen te begrijpen.

 

De kleuren van de Caluwé

Voor degene die niet bekend zijn met zijn model, leg ik het hieronder even kort uit.

De manieren van denken over veranderen De Caluwé hij in 5 kleuren:

  1. Groendruk denken
  2. Witdruk denken
  3. Geeldruk denken
  4. Blauwdruk denken
  5. Rooddenkers denken

Groendrukdenkers bekijken veranderen in het licht van leren. Zij gaan veranderen als ze gemotiveerd worden om te leren. Je helpt hen in hun veranderingsproces door ze in leersituatie te brengen. Het is effectief om hen een andere manier van doen te leren. Bij de “groenen” gaat het om “Persoonlijke Groei”. Steekwoorden daarbij zijn “ontwikkelen”, “motivatie”, “leervermogen”.

De witdrukdenkers hebben het beeld dat alles als vanzelf in verandering is. Bij hen is het voldoende om de verandering te faciliteren. Om te zoeken naar beginnetjes van vernieuwing en creativiteit. Sturen of richting geven werkt averechts bij de wit denkers. Het staat synoniem voor “Energie:” “dynamiek”, “zelforganisatie” en “complexiteit” zijn de steekwoorden die bij wit horen.

Geeldenkers zullen pas veranderen als je rekening houdt met hun eigen belang of als je ze tot bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Hen kun je motiveren voor de veranderingen door verschillende meningen en standpunten bij elkaar te brengen. Zij werken en denken vanuit macht en coalities. Bij geel is het sleutelwoord “belangen”.

De blauwdrukdenker krijg je veranderingsgezind als je van tevoren een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt. Plan alle stappen minutieus en laat zien dat je zowel het resultaat als de weg ernaartoe goed beheerst, en je hebt ze aan boord. Een metafoor die hiervoor wordt gebruikt is nogal eens “de georganiseerde reis”. De term die hierbij hoort is “ratio”. Met steekwoorden als “meten is weten”, “stappenplan” en “monitoren”.

Bij rooddrukdenkers is “Mens” de leidraad. Juist ingezette HRM-tools zet ze tot verandering aan. Mensen veranderen, met andere woorden, als je ze beloont (door salaris, promotie, bonus, goede beoordeling) of ‘straft’ (door demotie, slechte beoordeling).  “Relaties”, “sociale setting”, “ruilen” zijn hier de leidende begrippen.

 

Koppeling met de privacy praktijk

Voor degene die belast zijn met privacy en de AVG in organisaties is het van belang om na te gaan wat in een bepaalde situatie moet gebeuren. Welke interventiekleur gewenst is. Kan ik met groen, blauw, wit, geel of rood de verandering bewerkstelligen. Welke kleur helpt mij om privacy op de agenda te krijgen, het privacy bewustzijn te vergroten.

Daarbij valt mij in de praktijk op dat vaak blauw de kleur is waarin het meest gedacht wordt. De aanpak voor privacy is vaak een “blauwe”. Op zich logisch. De AVG is een wet die veel procedures en regels voorschrijft. In zich al een blauwe aanpak. Daarbij: de AVG staat vol met blauwe tools: procedures, privacyverklaring, register gegevensverwerking etc.

Maar de AVG vraagt ook om bewustzijn over privacy bij de medewerkers. In mijn eerdere blog schreef ik al dat alle blauwe maatregelen ten spijt privacy pas echt gaat leven als medewerkers ervan doordrongen zijn dat ze met persoonsgegevens werken en de risico’s die daar aan kleven.

Daarom: laten we in het komende jaar privacy wat meer rood maken. Start het nieuwe jaar eens met een koffie met de HR-manager. Zorg dat privacy onderdeel van het HR-beleid wordt. Dat het meegenomen wordt in de jaarlijkse beoordelingscyclus. Laten we in 2020 eens wat meer rood doen: kijk eens met de rode bril naar privacy en de AVG-verplichtingen. Zet in het komende jaar de mens eens centraal in privacy.

Ik wens jullie fijne feestdagen en een succesvol 2020!

 

Meer special topics uit de AVG lezen?

Download dan gratis de whitepapers over:

  • bewustwording creëren bij medewerkers
  • Cookies: wat mag en moet?
  • De Functionaris Gegevensbescherming: een merkwaardig figuur

Of schaf mijn boek Lean privacy, efficiënt werken met de AVG aan. Hier in beschrijf ik hoe organisaties efficiënt kunnen voldoen aan de AVG en tegelijkertijd klantvertrouwen en – waarde kunnen creëren met persoonsgegevens en privacy.

 

Bron: https://managementmodellensite.nl/kleurenmodel-caluwe/

 

Gerelateerd