Boek Lean Privacy, efficient werken met de AVG

Nieuw boek: Lean Privacy: efficient werken met de AVG

Bestel direct, ook leverbaar als handige e-pub.

Of bekijk hier eerst de inhoudsopgave en inleiding.

Bij de zorg voor privacy nemen veel organisaties de AVG als uitgangspunt. Vanuit die verplichtingen worden maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

Door de werkprocessen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt als uitgangspunt te nemen en die te begrijpen en te analyseren wordt de implementatie van de AVG stukken eenvoudiger en effectiever. En als privacy verantwoordelijke draag je bij aan de innovatie van de processen in plaats van de ontwikkeling te remmen. Medewerkers worden actief betrokken waardoor minder weerstand ontstaat en een beter privacy bewustzijn wordt gecreëerd.

Met deze aanpak wordt vertrouwen bij en zelfs waarde voor de klant geleverd.

In mijn nieuwe boek Lean Privacy: efficient werken met de AVG leg ik uit hoe ik de principes van leanmanagement toepas in mijn werk als Functionaris Gegevensbescherming.  Deze bewezen management theorie heeft een aantal tools die zeer bruikbaar zijn in de privacy praktijk. Ik vertaalt deze naar de verplichtingen uit de AVG met praktische voorbeelden.

Meer over lean mangement is te lezen op Management Site

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 • Voldoen aan de AVG

Welke maatregelen zijn er allemaal nodig om te voldoen aan de AVG?

Hoofdstuk 2 • De AVG, werkprocessen en Leanmanagement

Wat kunnen we leren van Lean? Welke tools zijn handig om in te zetten?

Hoofdstuk 3 • Klantwaarde door privacy

Wat willen klanten? Hoe kun je daar met privacy een bijdrage aan leveren?

Hoofdstuk 4 • Register Gegevensverwerking en Data Stream Map

Maak van het Register een actieve tool in het beheer van persoonsgegevens, bijvoorbeeld met een Data Stream Map.

Hoofdstuk 5 • Verspillingen en privacy

Verspillingen in werkprocessen zijn een risico voor de privacy; hoe kun je dat omzetten naar klantwaarde?

Hoofdstuk 6 • De werkvloer: de Gemba Walk

Hoe houd je grip op de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer?

Hoofdstuk 7 • De grondslagen voor verwerking

Hoe kun je de belangrijkste grondslagen efficiënt(-er) toepassen? En welke zijn dat eigenlijk?

Hoofdstuk 8 • DPIA en overproductie

Voor sommige verwerkingen moet je een DPIA maken. Wat moet daarin? En hoe voorkom je daarbij overproductie?

Hoofdstuk 9 • Bewustwording creëren bij medewerkers

Privacy staat of valt met privacybewuste medewerkers. Hoe maak je een effectief bewustwordingsprogramma?

Hoofdstuk 10 • Privacy by default en agile werken

Veel IT-projecten worden agile aangepakt. Hoe past privacy binnen die manier van werken?

Hoofdstuk 11 • Beeldmateriaal

Ook foto’s en video’s vallen onder de AVG. Wat mag wel en niet en hoe voorkom je dat je het onnodig ingewikkeld maakt?

Hoofdstuk 12 • Cookies en persoonsgegevens

Cookies verwerken ook persoonsgegevens. Wat moet je van de AVG met de verschillende

soorten? En hoe stel je Google Analytics privacyvriendelijk in?

Hoofdstuk 13 • Privacy na implementatie van de AVG

Wat ga je met privacy doen nadat je de AVG hebt ingevoerd? Hoe zorg je dat het belang van privacy niet ondersneeuwt?

 

Gerelateerd