Vorige week publiceerde de Rechtbank Limburg een leuke uitspraak die betrekking heeft op de dataportabiliteit. Een typisch gevalletje: Nee, daar is de AVG niet voor bedoeld. En dan nog wel een gevalletje met een advocaat in de hoofdrol.

Wat is de case? Een letselschadeadvocaat vertrekt naar een ander kantoor. Ruim zestig cliënten (ja, de advocatuur spreekt van cliënten) willen met haar mee. Haar oud-werkgever geeft haar een dag voor haar vertrek ( 1 februari jl.) de dossiers van de zestig cliënten…… op papier (ja, de advocatuur werkt ook nog met papieren dossiers). De digitale dossiers die voor de advocate veel handiger zijn en meer informatie bevatten, weigert hij af te geven.

Uiteindelijk leidt een en ander tot een rechtszaak. Daarin voert de advocate aan dat ze toestemming heeft van de cliënten voor de overdracht. Op grond van art. 20 lid 1 van de AVG stelt zij, is haar vorige kantoor verplicht aan de gegevensoverdracht mee te werken.

De voorzieningenrechter oordeelt echter anders.

Hij is het met de gedaagde eens dat de AVG strekt tot de belangen van de cliënten van de advocaat en niet van haar eigen, in casu de advocaat, belangen. De 60 cliënten zijn naar het oordeel van de rechter geen partij bij dit geschil. “De bedoelde 60 cliënten hebben hun beweerdelijke vordering ook niet gecedeerd aan [eiseres] , noch is gesteld of gebleken dat hun beweerdelijke vorderingen op [eiseres] op andere wijze zijn overgegaan. Ten aanzien van de vordering die betrekking hebben op die 60 cliënten moet deze derhalve worden afgewezen”.

Dan was er ook nog 1 cliënt die zich bij de zaak had gevoegd. Ook deze vangt bot, de voorzieningenrechter wijst ook zijn eis af. Hij moet voor zijn zaak een verzoekschrift indienen bij de rechtbank

“Ook de vordering ten aanzien van [eiser] kan niet worden toegewezen. [gedaagde] voert terecht aan dat [eiser] op grond van het bepaalde in artikel 20 leden 1 en 3 AVG jo. artikel 12 lid 3 AVG een gedetailleerd verzoek kan richten aan [gedaagde] . Indien [gedaagde] weigert aan dat verzoek te doen, kan [eiser] op grond van het bepaalde in artikel 35 UAVG door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank [gedaagde] verzoeken om [gedaagde] te veroordelen tot medewerking aan het verzoek”.

Voor ruzies over cliëntendossiers, Nee, daar is de AVG niet voor bedoeld.

De hele uitspraak kun je hier lezen.

Wil je weten waar de AVG wel voor bedoeld is? Volg dan de online training Efficient werken met de avg: kernbegrippen AVG en UAVG of  de module Compliancy.

 

Gerelateerd