Strategie & Implementatie

Je bent aan het worstelen met een heldere strategie voor je privacy beleid en informatiebeveiliging. Of je hebt een mooi plan maar de uitvoering komt maar niet van de grond.

De strategie bepaal je aan de hand van vragen als:

 • Wat willen bereiken
 • Hoe gaan we ons verder ontwikkelen
 • Welke prioriteiten stellen we
 • Op welke terreinen willen we scoren met privacy

Strategie is het resultaat van:

Met een 3 stappenplan helpen we jouw organisatie met een privacy strategie en de implementatie.

Wij helpen niet alleen met het opstellen van het document. Standaard nemen we daar een implementatieplan met concrete acties en maatregelen in mee.

Een mooie strategie zonder implementatieplan leidt tot niets.

 1. In interactieve workshop met de belanghebbenden bij privacy bespreken we onder andere:
 • Jullie ambities op het gebied van privacy, welke relevante ontwikkelingen zijn er binnen de organisatie
 • De ontwikkelingen bij jullie klanten op dit gebied, wat gebeurt er in de markt
 • De context jullie organisatie vanuit privacy perspectief: welke technologische ontwikkelingen komen er op jullie af? Welke omgevingsfactoren moeten we rekening mee houden?
 1. De input uit deze workshop gebruiken we voor het opstellen van een concept privacy strategie en het implementatieplan om de strategie uit te voeren
 1. Het strategiedocument en het implementatieplan wordt in een tweede meeting met alle stakeholders besproken en vastgesteld.

Ook als je al een strategie hebt, helpen we je graag deze te operationaliseren.

Implementatie: privacy by default en privacy by design

Bij de ontwikkeling van informatiesystemen en online diensten stelt de AVG “privacy by design” en “privacy by default” verplicht.

Wij helpen je graag om de privacy aspecten meteen bij de ontwikkeling van een nieuwe dienst, app of website mee te nemen. Je voorkomt zo kostbaar rework.

Onze adviseurs spreken dezelfde taal als de ontwikkelaars omdat ze ervaring met de agile en scrum methoden hebben.

Waarom DePrivacyGuru?

 • Wij geloven niet in vuistdikke adviesrapporten maar heldere, praktisch bruikbare aanbevelingen.
 • Niet alleen een mooi strategiedocument maar ook een implementatieplan
 • Kennis en ervaring met de scrum- en agile methode
 • Onze adviseurs zijn seniors met een brede ervaring die “het klappen van de zweep kennen”