Verwerkers audit

Als verwerkersverantwoordelijke heb je een verwerkersovereenkomst afgesloten met je verwerker, degene die van jou persoonsgegevens ontvangt.

Daarin zijn alle zaken goed geregeld: wat er moet gebeuren bij een datalek, welke technische en organisatorische maatregelen de verweker heeft getroffen, de verwerker geen subverwerker in mag schakelen etc.

Maar hoe weet je of de verwerker deze afspraken ook allemaal nakomt?

Als verwerkersverantwoordelijke ben en blijf je uiteindelijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als een door jou ingeschakelde verwerker onrechtmatig handelt dan kun je daar aansprakelijk voor gesteld worden.

Voorkom die ellende en laat ons een onafhankelijke verwerkers audit doen.

Drie manieren van aanpak:

  • Het invullen door de verwerker van een door jou opgestelde vragenlijst
  • Het afleggen van ene verklaring door de verwerker op basis van een zelf uitgevoerde audit
  • Door het uitvoeren van een audit bij de verwerker

Waarom DePrivacyGuru?

  • Ervaren auditors die gewens zijn door te vragen
  • Wij werken efficiënt door gebruik van eigen ontwikkelde modellen
  • Wij gebruiken het Norea Privacy Control framework als basis