nudging

Privacy bewustzijn bij medewerkers blijft lastig. Nudging, mensen verleiden tot gewenst gedrag kan daarbij helpen.

Dat er nog veel schort aan het privacybewustzijn bij medewerkers bleek vorige week weer eens. Uit onderzoek kwam naar voren dat de hack van het IT systeem van de gemeente Hof van Twente veroorzaakt was door een te gemakkelijk wachtwoord van de systeembeheerder (Welkom 2020). Wellicht meer een incident op het gebied van Informatiebeveiliging, maar toch een beter bewustzijn over de persoonsgegevens die gemeenten verwerken en de risico’s die zich daarbij voor kunnen doen.

 

Nudging als aanpak

Nudging werd bekend door het boek “Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” van Thaler en Sunstein uit 2008. Dit nudging helpt bij het privacy bewustzijn van medewerkers.

De principes van nudging komen uit de gedragswetenschap. In het kort is de essentie dat we beter keuzes maken als we verleid worden tot die keuze. De ervaring uit de gedragswetenschap laat zien dat we mensen zich met zachte hand naar beter keuzes kunnen leiden. Een bekend voorbeeld is om in schoolkantines meer gezond voedsel aan te bieden en dit meer prominent neer te zetten.

Een ander voorbeeld vind je in dit videootje.

Geen regels stellen maar mensen naar betere keuzes leiden. Een aanpak die in de privacy praktijk zijn aanpak ook heeft bewezen. Probeer medewerkers te verleiden om zich bewust te worden in plaats van ze allerlei regels op te leggen.  In het model van Nieuwe dingen leren zoals ik dat in de whittepaper heb beschreven, past deze aanpak het beste bij Fase 2. De fase waarin mensen bewust onbekwaam zijn.

 

Beïinvloedingstechnieken van Caldini

De koning van verleiden is natuurlijk Robert Caldini. Hij is psycholoog en heeft 7 principes om andere mensen te beïnvloeden beschreven.

Vier van zijn principes zijn goed bruikbaar voor privacy bewustzijn van medewerkers. Wederkerigheid, sympathie, autoriteit en een gedeelde identiteit bewijzen als beïnvloedingstechniek ook hun waarde bij privacy.

Wil je meer hierover weten? Leren hoe je een programma opstelt? Hoe je de goede voorwaarden voor bewustwording creëer? Wat de invloed van de cultuur en de mate van privacy volwassenheid is?

Volg dan de online training Bewustwording creëren en vasthouden. Meer informatie en inschrijving vind je hier.

Gerelateerd