telemarketing

Afgelopen 1 juli zijn de regels voor telemarketing in de Telecomwet aangescherpt. Dat betekent dat telemarketing voor particulieren alleen nog mag na toestemming. Het bel-me-niet register verdwijnt. Het wordt dus: Van bel-me-niet register naar toestemming. Met een aantal uitzonderingen, dat wel.

 

Wijziging in afwachting van de ePrivacy Verordening

Gezien het grote aantal klachten dat bij ConsuWijzer, het klachtenloket voor de Autoriteit Consument en Markt, wilde de wetgever niet wachten op ePrivacyverordening. In deze verordening zal geregeld worden dat voor alle vormen van marketing toestemming gevraagd moet worden. Omdat de verordening steeds maar weer vertraagt en de irritatie over telemarketing toe neem tis dus besloten de Telecomwet nu al op dit punt aan te passen.

 

Van opt-out naar opt-in en geen privénummer meer

Tot 1 juli was het voor een telemarketingactie voldoende om te checken of degene die je wilde benaderen vermeld stond in het bel-me-niet register. Als degene hierin had aangegeven niet gebeld te willen worden dan mocht deze persoon niet benaderd worden. Iedereen die niet in het register stond, mocht vrijelijk gebeld worden. Het zogenaamde opt-out systeem.

Dit systeem van opt-out wordt vervangen door opt-in. Dat wil zeggen dat je net als voor het sturen van een email vooraf toestemming moet hebben om te bellen. Die toestemming moet voldoen aan de eisen die we uit de AVG voor toestemming kennen. Vooraf aangevinkte hokjes of een bepaling in de Algemene Voorwaarden of de privacyverklaring voldoen niet.

Net als voor de email geldt dat:

  • Een actieve handeling nodig is
  • Duidelijk moet zijn waarvoor toestemming gegeven wordt
  • De toestemming geweigerd moet kunnen worden

 

De tweede wijziging naast die van bel-me-niet register naar toestemming,   is dat niet meer met afgeschermde nummers gebeld mag worden. Privé bellen mag dus niet meer

 

Particulier is een ruim begrip

Veel telemarketeers beseffen niet dat het begrip particulieren ruim opgevat moet worden. Naast consumenten vallen daar ook onder:

  • Eenmanszaken
  • De Vof (Vennootschap onder Firma)
  • De commanditaire vennootschap
  • De maatschap

 

Voor alle bovengenoemde categorieën gold het bel-me-niet register, en nu dus de nieuwe regels. Ook voor deze groepen geldt: van bel-me-niet register naar toestemming

 

Uitzonderingen

Op de opt-in regeling bestaan een aantal uitzonderingen. Telemarketing mag wel in de volgende gevallen.

Bij bestaande klanten en donateurs.  Maar let op: het telefoontje mag alleen gaan over eigen soortgelijke producten en/of diensten. Een donateur van een charitatieve instelling bellen met een speciale aanbieding voor een telefoonabonnement mag dus niet.

En de klant moet toen de gegevens ter beschikking werden gesteld in de gelegenheid zijn gesteld om bezwaar te maken.

Rechtspersonen mogen nog wel gebeld worden op het nummer dat ze bekend hebben gemaakt. Deze regel wordt door de ACM strikt gehanteerd. Alleen het feit dat het telefoonnummer in het Register van de Kamer van Koophandel is opgenomen onvoldoende om van deze uitzondering gebruik te kunnen maken.

 

Wanneer is er sprake van een bestaande klant?

Als ik 5 jaar geleden een product heb gekocht bij een webshop mogen mij die dan nu nog bellen? Nee, in de wet is opgenomen dat hiervoor een termijn kan worden bepaald. De consumentenautoriteit. De ACM heeft bepaald dat er tot 3 jaar na het beëindigen van de klantrelatie gebeld mag worden. Als ik dus aanstaande 15 augustus een product koop in een webshop mag het bedrijf mij tot 15 augustus 2024 bellen.

 

Handhaving en boetes

De ACM houdt toezicht op de naleving, ook op de naleving van deze nieuwe regels. De consumentenautoriteit heeft in het verleden regelmatig boetes opgelegd aan organisaties die de telemarketing regels niet naleefden.  Met betrekking tot de nieuwe regels roept zij consumenten op om overtredingen actief te melden zodat ze kunnen handhaven.

Daarnaast kan de privacy waakhond, de AP natuurlijk handhaven als er gebeld wordt zonder toestemming en als er geen sprake is van één van de uitzonderingen. Dan is immers sprake van een onrechtmatige verwerking.

 

Wil je precies weten wat wel en niet mag en hoe je dat goed inricht zodat je geen risico loopt? Neem contact op, of boek meteen een afspraak. We staan voor je klaar!

Gerelateerd