Al eerder schreef ik over de hilarische misverstanden die er onder de AVG bestaan over het gebruik van foto’s en filmpjes. Wanneer moet je van de AVG toestemming vragen voor het gebruik van foto’s?

Die verwarring blijft maar bestaan. De laatste tijd kom ik weer veel voorbeelden tegen.

Een sportvereniging die aan alle leden toestemming heeft gevraagd voor het gebruik van foto’s om verslag te doen van wedstrijden. Op mijn vraag hoe dat dan gaat met de beelden van de tegenstander op de foto’s bleef het stil.

Een museum dat mij mailde met de vraag of ze tijdens tentoonstellingen nog wel foto’s konden maken. De bezoekers die dat niet wilden konden dat aangeven bij de entreebalie en zouden dan “weg geblurd” worden. Het bericht op de NOS (https://bit.ly/2SOFbM5) over pedofielen die filmpjes op YouTube taggen met codes zodat ze voor “ingewijden” goed te vinden, geeft de privacy risico’s aan van beeldmateriaal

 

Bepalend voor de toestemming in de AVG: wat is het doel van de foto’s?

Uitgangspunt van de AVG is dat de verwerking van bijzondere gegevens verboden is, tenzij diegene expliciet toestemming voor het gebruik van de foto heeft gegeven. Hoewel er op basis van de toelichting op het artikel ook ter discussie kan worden gesteld of foto’s wel bijzondere gegevens zijn, is de common sense dat ze dat zijn. Om te verwerken is dus expliciete toestemming nodig en niet: wij verwerken uw foto’s tenzij u bezwaar maakt.

Er is echter een escape in de zogenaamde uitvoeringswet van de AVG. Deze wet geeft lidstaten de mogelijkheid om delen van de AVG zelf in te vullen. In art. 43 worden artikelen uit de AVG niet van toepassing verklaard als het gaat om verwerking voor journalistieke doeleinden. Gebruik van foto’s voor journalistieke doeleinden is dus toegestaan. Daarbij leert oudere jurisprudentie dat het begrip journalistiek breed mag worden geïnterpreteerd. Je hoeft geen perskaar t te hebben om hieronder te vallen. Ook de webmaster van de website van de sportvereniging gebruikt de foto’s van wedstrijden voor journalistieke doeleinden.

Je mag dus naar hartenlust fotograferen en publiceren zonder toestemming als het een journalistiek doel heeft.

Dat mag niet als het doel niet journalistiek is, maar het doel van de foto is om een persoon te identificeren. Om foto’s gebruiken voor het smoelenboek van de vereniging of op de verenigingspas ter identificatie is dus wel toestemming nodig. Voor de publicatie van een foto van het winnende doelpunt is geen toestemming nodig. Ook niet van de doelman die de bal door liet.

Kortom: denk altijd na wat het doel is van de foto’s (en filmpjes): journalistiek doel dan is geen toestemming nodig. Is het doel om personen te identificeren dan is wel toestemming nodig.

Niet alleen AVG maar ook gezond verstand

Wat ik hierboven schreef over toestemming geldt onverkort voor kinderen onder de 16. Alleen kunnen zij zelf geen toestemming geven voor het gebruik van ene foto, maar zullen hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers dat moeten doen.

Het artikel van de NOS geeft aan dat niet alleen de AVG een leidraad is om de privacy van kinderen te garanderen.

Let op de wet maar gebruik vooral ook je gezonde verstand en denk na bij het publiceren van foto’s en filmpjes. En dat geldt niet alleen voor kinderen.

Is het wel verstandiger om foto- en filmverslagen van activiteiten op de sportclub, de school, de verenigingen openbaar op de site te plaatsen. Met relatief weinig middelen kun je een besloten portal maken waar alleen na inloggen de foto’s te zien zijn. Wel zo fijn voor de privacy!

Wil je meer lezen?

In mijn nieuwe boek beschrijf ik uitgebreider over de toestemming voor het gebruik van foto’s, maar ook hoe organisaties  efficiënt kunnen voldoen aan de AVG en tegelijkertijd klantvertrouwen en – waarde kunnen creëren met persoonsgegevens en privacy.

Door de werkprocessen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt als uitgangspunt te nemen en die te begrijpen en te analyseren wordt de implementatie van de AVG stukken eenvoudiger en effectiever.

Door zo te werken, draagt de privacy verantwoordelijke bij aan de innovatie van de processen in plaats van de ontwikkeling te remmen. Medewerkers worden actief betrokken waardoor minder weerstand ontstaat en een beter privacy bewustzijn wordt gecreëerd.

Met deze aanpak wordt vertrouwen bij en zelfs waarde voor de klant geleverd.

In mijn boek leg ik uit hoe je de principes van leanmanagement kunt toepassen in het privacy domein.

Wil je ook lean werken met privacy? Bestellen kan via de website:

https://deprivacyguru.nl/producten/

Gerelateerd